Wymagane parametry samochodu ciężarowego

Samochody ciężarowe podlegają ograniczeniom wymiarowym zawartym w polskim prawie, np. w rozporządzeniu Ministra Insfrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. (Dz. U. 2003 nr 32 poz. 262), z późniejszymi zmianami.

Między innymi:

  • zespół pojazdów może składać się z co najwyżej dwóch pojazdów, ich długość nie może przekraczać 18,75 m, zaś długość naczepy nie może przekraczać 16,5 m, a pojedynczy pojazd – 12 m,
  • zarazem maksymalna dopuszczalna szerokość pojazdu to 2,55 m, a wysokość – 4 m,
  • jego ogólna masa (w przypadku dwóch osi) nie może przekraczać 18 ton.

Nasz pojazd spełnia wszystkie te wymagania wymiarowe i może służyć do transportu ciężarowego (w Łodzi i okolicach).

Comments are closed.