Europejski standard emisji spalin

Unia Europejska opracowała standardy emisji spalin, które stosuje się do wszystkich nowych pojazdach będących w obrocie na obszarze UE. Obecnie (do 2014 r.) względem ciężkich samochodów obowiązuje norma EURO 6 na podstawie rozporządzenia 2007/715/EC.

Norma ta dopuszcza emisję 1 grama tlenku węgla na kilometr oraz jeszcze niższe limity emisji tlenków azotów, węglowodorów i cząstek stałych.

Comments are closed.